ยินดีต้อนรับ

ล็อกอิน

รายละเอียดผู้สอน

นาย นำพงศ์ บุณยรัตพันธุ์

เพศ :- ชาย

อายุ :- 26

การศึกษา

- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ GPA: 3.60, ที่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ GPA: 3.36, ที่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ การสอน

เวลาสอน

จันทร์ : เวลา 16:00 ถึง 18:00
อังคาร : เวลา 16:00 ถึง 18:00
พฤหัสบดี : เวลา 16:00 ถึง 18:00
ศุกร์ : เวลา 16:00 ถึง 18:00

สถานที่สอน

จามจุรีสแควร์ สามย่าน
ยูเนี่ยนมอล์ Union Mall (MRT พหลโยธิน)
อัมรินทร์พลาซ่า (BTS ชิดลม)
item1

คณิตศาสตร์ ม.ต้น 400 /ชม.

เนื้อหาเป็นไปตามหนังสือวิชาคณิตศาสตร์ในหลักสูตร ม.ต้น สามารถสอนเพื่อหลายจุดประสงค์ ทั้งทำเกรดและเตรียมสอบตามสนามต่างๆ น้องๆ ที่มีพื้นฐานอ่อนมากแค่ไหนก็สามารถสอนให้ได้ รูปแบบการสอน เน้นเนื้อหาตามที่กำลังเรียนอยู่จริง สอนด้วยภาษาแบบชาวบ้านเพื่อให้เกิดความเข้าใจได้ง่ายและเร็วที่สุด หมายเหตุ สำหรับเอกสารประกอบการเรียนการสอนนั้น ผู้เรียนจะเตรียมมาเองหรือจะให้ผู้สอนเตรียมมาให้ โปรดแจ้งให้ทราบทุกครั้ง

item1

คณิตศาสตร์ ม.ปลาย 400 /ชม.

เนื้อหาเป็นไปตามหนังสือวิชาคณิตศาสตร์ในหลักสูตร ม.ปลาย สามารถสอนเพื่อหลายจุดประสงค์ ทั้งทำเกรดและเตรียมสอบตามสนามต่างๆ น้องๆ ที่มีพื้นฐานอ่อนมากแค่ไหนก็สามารถสอนให้ได้ รูปแบบการสอน เน้นเนื้อหาตามที่กำลังเรียนอยู่จริง สอนด้วยภาษาแบบชาวบ้านเพื่อให้เกิดความเข้าใจได้ง่ายและเร็วที่สุด หมายเหตุ สำหรับเอกสารประกอบการเรียนการสอนนั้น ผู้เรียนจะเตรียมมาเองหรือจะให้ผู้สอนเตรียมมาให้ โปรดแจ้งให้ทราบทุกครั้ง

item1

ฟิสิกส์ ม.ต้น 400 /ชม.

เนื้อหาเป็นไปตามหนังสือวิชาฟิสิกส์ ทั้งในหลักสูตร ม.ต้น สามารถสอนเพื่อหลายจุดประสงค์ ทั้งทำเกรดและเตรียมสอบตามสนามต่างๆ น้องๆ ที่มีพื้นฐานอ่อนมากแค่ไหนก็สามารถสอนให้ได้ รูปแบบการสอน เน้นเนื้อหาตามที่กำลังเรียนอยู่จริง สอนด้วยภาษาแบบชาวบ้านเพื่อให้เกิดความเข้าใจได้ง่ายและเร็วที่สุด หมายเหตุ สำหรับเอกสารประกอบการเรียนการสอนนั้น ผู้เรียนจะเตรียมมาเองหรือจะให้ผู้สอนเตรียมมาให้ โปรดแจ้งให้ทราบทุกครั้ง

item1

ฟิสิกส์ ม.ปลาย 400 /ชม.

เนื้อหาเป็นไปตามหนังสือวิชาฟิสิกส์ในหลักสูตร ม.ปลาย สามารถสอนเพื่อหลายจุดประสงค์ ทั้งทำเกรดและเตรียมสอบตามสนามต่างๆ น้องๆ ที่มีพื้นฐานอ่อนมากแค่ไหนก็สามารถสอนให้ได้ รูปแบบการสอน เน้นเนื้อหาตามที่กำลังเรียนอยู่จริง สอนด้วยภาษาแบบชาวบ้านเพื่อให้เกิดความเข้าใจได้ง่ายและเร็วที่สุด หมายเหตุ สำหรับเอกสารประกอบการเรียนการสอนนั้น ผู้เรียนจะเตรียมมาเองหรือจะให้ผู้สอนเตรียมมาให้ โปรดแจ้งให้ทราบทุกครั้ง

upcoming courses by Joanna Simpson

student started course course status 1 weeks, 2 days ago

Student adler braxton started the course Course Status

student started course course status 1 weeks, 4 days ago

Student baldwin dallas started the course Course Status

student started course course status 1 weeks, 3 days ago

Student carney Tate started the course Course Status

student started course course status 2 weeks, 4 days ago

Student dwight easton started the course Course Status

student started course course status 2 weeks, 5 days ago

Student elbert wade started the course Course Status

student started course course status 2 weeks, 2 days ago

Student hailey kyler started the course Course Status

student started course course status 3 weeks, 3 days ago

Student graham ryder started the course Course Status

student started course course status 3 weeks, 6 days ago

Student jaxon keegan started the course Course Status

student started course course status 4 weeks, 2 days ago

Student kealy sage started the course Course Status

student started course course status 4 weeks, 4 days ago

Student lavern gunner started the course Course Status

sorry, there was no mentions event found. please try a different filter

sorry, there was no favourites event found. please try a different filter