ยินดีต้อนรับ

ล็อกอิน

รายละเอียดผู้สอน

นาย รัฐการ ประทุมยศ

เพศ :- ชาย

อายุ :- 26

การศึกษา

ประสบการณ์ การสอน

เวลาสอน

สถานที่สอน

ตัวเมือง ระยอง
item1

TOEIC 650+ 400 /ชม.

สำหรับนักเรียนที่มีพื้นฐานด้านภาษาอยู่บ้างแล้ว ต้องการเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษ หรือต้องการไปสอบเพิ่อเพิ่มคะแนนต่างๆ เรียนรู้เทคนิค ความใจเย็น และสิ่งทีี่ควรรู้

item1

IELTs 6.0+ 400 /ชม.

สำหรับนักเรียนที่มีพื้นฐานด้านภาษาอยู่บ้างแล้ว ต้องการเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษ หรือต้องการไปสอบเพิ่อเพิ่มคะแนนต่างๆ เรียนรู้เทคนิค ความใจเย็น และสิ่งทีี่ควรรู้

item1

GAT ENG 400 /ชม.

สำหรับนักเรียนที่มีพื้นฐานด้านภาษาอยู่บ้างแล้ว ต้องการเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษ หรือต้องการไปสอบเพิ่อเพิ่มคะแนนต่างๆ เรียนรู้เทคนิค ความใจเย็น และสิ่งทีี่ควรรู้

upcoming courses by Joanna Simpson

student started course course status 1 weeks, 2 days ago

Student adler braxton started the course Course Status

student started course course status 1 weeks, 4 days ago

Student baldwin dallas started the course Course Status

student started course course status 1 weeks, 3 days ago

Student carney Tate started the course Course Status

student started course course status 2 weeks, 4 days ago

Student dwight easton started the course Course Status

student started course course status 2 weeks, 5 days ago

Student elbert wade started the course Course Status

student started course course status 2 weeks, 2 days ago

Student hailey kyler started the course Course Status

student started course course status 3 weeks, 3 days ago

Student graham ryder started the course Course Status

student started course course status 3 weeks, 6 days ago

Student jaxon keegan started the course Course Status

student started course course status 4 weeks, 2 days ago

Student kealy sage started the course Course Status

student started course course status 4 weeks, 4 days ago

Student lavern gunner started the course Course Status

sorry, there was no mentions event found. please try a different filter

sorry, there was no favourites event found. please try a different filter