ยินดีต้อนรับ

ล็อกอิน

รายละเอียดผู้สอน

นาย จักรกฤษณ์ สุรัสวดี

เพศ :- ชาย

อายุ :- 22

การศึกษา

- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์ประยุกต์ GPA: 3.10, ที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ การสอน

- สมัยอุดมศึกษา , เมื่อเข้าสู่อุดมศึกษา ผมได้สอบตรงเข้าคณะวิทยาศาสตร์ฯ สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ เพราะผมมีความชื่นชอบวิชานี้มาก และช่วงอุดมศึกษาผมก็สอนพิเศษมาตลอด เด็กประถมปลาย มััธยม และสอบเข้าโรงเรียนสาธิต หรือโรงเรียนชั่นนำอื่นๆ

- สมัยเรียนมัธยมศึกษา , ช่วงมัธยมฯ เป็นช่วงเวลาแรกที่ผมได้เข้าสู่งสนติวเตอร์ เราได้สอนเพื่อนๆในชั้นเรียน แรกๆผมก็ติวให้เพื่อนๆฟรี แต่หลังๆก็มีการคิดค่าเหนื่อยครั้งแรก และทำให้ผมรู้สึกว่าผมชอบทางด้านนี้มาก

เวลาสอน

ศุกร์ : เวลา 18:00 ถึง 22:00
เสาร์ : เวลา 10:00 ถึง 20:00
อาทิตย์ : เวลา 10:00 ถึง 20:00

สถานที่สอน

สอนกลุ่ม : The Rabbit Hub (BTS พญาไท)
สอนเดี่ยว : สถานที่ติด BTS , MRT หรือ The Rabbit Hub (BTS พญาไท)
item1

ติวเข้มสอบเข้าม.1 คณิต 350 /ชม.

คอร์ส : ติวเข้มสอบเข้าม.1 (คณิต) สำหรับ : น้องๆระดับประถมทุกคนที่อยากสอบเข้าม.1 โรงเรียนชั่นนำทั่วประเทศ เนื้อหา : สรุปเนื้อหาประถมเพื่อนำไปสอบเข้า สอนอย่างเข้มข้น เน้นทำความเข้าใจ และมีเทคนิคต่างๆ เพื่อทำให้น้องๆทำโจทย์ได้ง่ายและเร็วขึ้น รวมไปถึงฝึกโจทย์ง่าย-ยาก เพื่อให้น้องๆ พร้อมกับการสอบทุกรูปแบบ

item1

Up Skill ป.6 320 /ชม.

คอร์ส : Up Skill ป.6 สำหรับ : น้องๆระดับประถมชั้นป.6 เนื้อหา : สรุปเนื้อหาประถมป.6 เพื่อนำไปสอบเพิ่มเกรด เน้นทำความเข้าใจ และมีเทคนิคต่างๆ เพื่อทำให้น้องๆทำโจทย์ได้ง่ายและเร็วขึ้น รวมไปถึงฝึกโจทย์ง่าย-ยาก เพื่อให้น้องๆ พร้อมกับการสอบทุกรูปแบบ

item1

Up Skill ป.5 (คณิต) 320 /ชม.

คอร์ส : Up Skill ป.5 สำหรับ : น้องๆระดับประถมชั้นป.5 เนื้อหา : สรุปเนื้อหาประถมป.5 เพื่อนำไปสอบเพิ่มเกรด เน้นทำความเข้าใจ และมีเทคนิคต่างๆ เพื่อทำให้น้องๆทำโจทย์ได้ง่ายและเร็วขึ้น รวมไปถึงฝึกโจทย์ง่าย-ยาก เพื่อให้น้องๆ พร้อมกับการสอบทุกรูปแบบ

item1

Up Skill ป.4 (คณิต) 320 /ชม.

คอร์ส : Up Skill ป.4 สำหรับ : น้องๆระดับประถมชั้นป.4 เนื้อหา : สรุปเนื้อหาประถมป.4 เพื่อนำไปสอบเพิ่มเกรด เน้นทำความเข้าใจ และมีเทคนิคต่างๆ เพื่อทำให้น้องๆทำโจทย์ได้ง่ายและเร็วขึ้น รวมไปถึงฝึกโจทย์ง่าย-ยาก เพื่อให้น้องๆ พร้อมกับการสอบทุกรูปแบบ

item1

Up Skill ม.1 (คณิต) 350 /ชม.

คอร์ส : Up Skill ม.1 สำหรับ : น้องๆระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 เนื้อหา : สอนเนื้อหามัธยม 1 (สอนทั้งพื้นฐานและเพิ่มเติม) เพื่อนำไปสอบเพิ่มเกรด เน้นทำความเข้าใจ และมีเทคนิคต่างๆ เพื่อทำให้น้องๆทำโจทย์ได้ง่ายและเร็วขึ้น รวมไปถึงฝึกโจทย์ง่าย-ยาก เพื่อให้น้องๆ พร้อมกับการสอบทุกรูปแบบ

item1

Up Skill ม.2 (คณิต) 350 /ชม.

คอร์ส : Up Skill ม.2 สำหรับ : น้องๆระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 เนื้อหา : สรุปเนื้อหามัธยม 2 (สอนทั้งพื้นฐานและเพิ่มเติม) เพื่อนำไปสอบเพิ่มเกรด เน้นทำความเข้าใจ และมีเทคนิคต่างๆ เพื่อทำให้น้องๆทำโจทย์ได้ง่ายและเร็วขึ้น รวมไปถึงฝึกโจทย์ง่าย-ยาก เพื่อให้น้องๆ พร้อมกับการสอบทุกรูปแบบ

item1

Up Skill ม.3 (คณิต) 350 /ชม.

คอร์ส : Up Skill ม.3 สำหรับ : น้องๆระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 เนื้อหา : สอนเนื้อหามัธยม 3 (สอนทั้งพื้นฐานและเพิ่มเติม) เพื่อนำไปสอบเพิ่มเกรด เน้นทำความเข้าใจ และมีเทคนิคต่างๆ เพื่อทำให้น้องๆทำโจทย์ได้ง่ายและเร็วขึ้น รวมไปถึงฝึกโจทย์ง่าย-ยาก เพื่อให้น้องๆ พร้อมกับการสอบทุกรูปแบบ

item1

Up Skill ม.4 (คณิต) 400 /ชม.

คอร์ส : Up Skill ม.4 สำหรับ : น้องๆระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 เนื้อหา : สอนเนื้อหามัธยม 4 (สอนทั้งพื้นฐานและเพิ่มเติม) เพื่อนำไปสอบเพิ่มเกรด เน้นทำความเข้าใจ และมีเทคนิคต่างๆ เพื่อทำให้น้องๆทำโจทย์ได้ง่ายและเร็วขึ้น รวมไปถึงฝึกโจทย์ง่าย-ยาก เพื่อให้น้องๆ พร้อมกับการสอบทุกรูปแบบ และเตรียมตัวสำหรับการสอบเข้าในระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ

item1

Up Skill ม.5 (คณิต) 400 /ชม.

คอร์ส : Up Skill ม.5 สำหรับ : น้องๆระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 เนื้อหา : สอนเนื้อหามัธยม 5 (สอนทั้งพื้นฐานและเพิ่มเติม) เพื่อนำไปสอบเพิ่มเกรด เน้นทำความเข้าใจ และมีเทคนิคต่างๆ เพื่อทำให้น้องๆทำโจทย์ได้ง่ายและเร็วขึ้น รวมไปถึงฝึกโจทย์ง่าย-ยาก เพื่อให้น้องๆ พร้อมกับการสอบทุกรูปแบบ และเตรียมตัวสำหรับการสอบเข้าในระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ

item1

Up Skill ม.6 (คณิต) 400 /ชม.

คอร์ส : Up Skill ม.6 สำหรับ : น้องๆระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 เนื้อหา : สอนเนื้อหามัธยม 6 (สอนทั้งพื้นฐานและเพิ่มเติม) เพื่อนำไปสอบเพิ่มเกรด เน้นทำความเข้าใจ และมีเทคนิคต่างๆ เพื่อทำให้น้องๆทำโจทย์ได้ง่ายและเร็วขึ้น รวมไปถึงฝึกโจทย์ง่าย-ยาก เพื่อให้น้องๆ พร้อมกับการสอบทุกรูปแบบ และเตรียมตัวสำหรับการสอบเข้าในระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ

item1

O-net ป.6 380 /ชม.

คอร์ส : ติวเนื้อหา Onet ทุกระดับชั้น สำหรับ : น้องๆระดับประถมทุกและมัธยมทุกคนคนอยากจะเพิ่มคะแนนโอเนตให้กับตัวเอง หรือน้องๆที่ต้องการนำคะแนนโอเนตไปใช้สอบเข้า เนื้อหา : สรุปเนื้อหาพื้นฐานทั้งหมด สอนอย่างเข้มข้น เน้นทำความเข้าใจ และมีเทคนิคต่างๆ เพื่อทำให้น้องๆทำโจทย์ได้ง่ายและเร็วขึ้น รวมไปถึงฝึกโจทย์ง่าย-ยาก เพื่อให้น้องๆ พร้อมกับการสอบทุกรูปแบบ

item1

O-net ม.3 380 /ชม.

คอร์ส : ติวเนื้อหา Onet ทุกระดับชั้น สำหรับ : น้องๆระดับมัธยมทุกคนคนอยากจะเพิ่มคะแนนโอเนตให้กับตัวเอง หรือน้องๆที่ต้องการนำคะแนนโอเนตไปใช้สอบเข้า เนื้อหา : สรุปเนื้อหาพื้นฐานทั้งหมด สอนอย่างเข้มข้น เน้นทำความเข้าใจ และมีเทคนิคต่างๆ เพื่อทำให้น้องๆทำโจทย์ได้ง่ายและเร็วขึ้น รวมไปถึงฝึกโจทย์ง่าย-ยาก เพื่อให้น้องๆ พร้อมกับการสอบทุกรูปแบบ

item1

O-net ม.6 380 /ชม.

คอร์ส : ติวเนื้อหา Onet ทุกระดับชั้น สำหรับ : น้องๆระดับมัธยมทุกคนคนอยากจะเพิ่มคะแนนโอเนตให้กับตัวเอง หรือน้องๆที่ต้องการนำคะแนนโอเนตไปใช้สอบเข้า เนื้อหา : สรุปเนื้อหาพื้นฐานทั้งหมด สอนอย่างเข้มข้น เน้นทำความเข้าใจ และมีเทคนิคต่างๆ เพื่อทำให้น้องๆทำโจทย์ได้ง่ายและเร็วขึ้น รวมไปถึงฝึกโจทย์ง่าย-ยาก เพื่อให้น้องๆ พร้อมกับการสอบทุกรูปแบบ

upcoming courses by Joanna Simpson

student started course course status 1 weeks, 2 days ago

Student adler braxton started the course Course Status

student started course course status 1 weeks, 4 days ago

Student baldwin dallas started the course Course Status

student started course course status 1 weeks, 3 days ago

Student carney Tate started the course Course Status

student started course course status 2 weeks, 4 days ago

Student dwight easton started the course Course Status

student started course course status 2 weeks, 5 days ago

Student elbert wade started the course Course Status

student started course course status 2 weeks, 2 days ago

Student hailey kyler started the course Course Status

student started course course status 3 weeks, 3 days ago

Student graham ryder started the course Course Status

student started course course status 3 weeks, 6 days ago

Student jaxon keegan started the course Course Status

student started course course status 4 weeks, 2 days ago

Student kealy sage started the course Course Status

student started course course status 4 weeks, 4 days ago

Student lavern gunner started the course Course Status

sorry, there was no mentions event found. please try a different filter

sorry, there was no favourites event found. please try a different filter