ยินดีต้อนรับ

ล็อกอิน

รายละเอียดผู้สอน

นางสาว ศุทธินี สิริวิลาสลักษณ์

เพศ :- หญิง

อายุ :- 28

การศึกษา

- ปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นิเทศศาสตร์ GPA: 2.95, ที่ มหาวิทยาลัยศิลปากร
- ประกาศนียบัตร Korean languge Korean GPA: 3.00, ที่ Sogang University

ประสบการณ์ การสอน

เวลาสอน

สถานที่สอน

พระราม9
รัชดา
สุทธิสาร
item1

ภาษาเกาหลี 300 /ชม.

ภาษาเกาหลีพื้นฐาน หลักไวยากรณ์เบื้องต้น ติวข้อสอบ TOPIK ภาษาเกาหลีเบื้องต้นถึงระดับกลางสำหรับผู้ที่สนใจนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน หรือเตรียมตัวก่อนไปเรียนต่อที่เกาหลีใต้

upcoming courses by Joanna Simpson

student started course course status 1 weeks, 2 days ago

Student adler braxton started the course Course Status

student started course course status 1 weeks, 4 days ago

Student baldwin dallas started the course Course Status

student started course course status 1 weeks, 3 days ago

Student carney Tate started the course Course Status

student started course course status 2 weeks, 4 days ago

Student dwight easton started the course Course Status

student started course course status 2 weeks, 5 days ago

Student elbert wade started the course Course Status

student started course course status 2 weeks, 2 days ago

Student hailey kyler started the course Course Status

student started course course status 3 weeks, 3 days ago

Student graham ryder started the course Course Status

student started course course status 3 weeks, 6 days ago

Student jaxon keegan started the course Course Status

student started course course status 4 weeks, 2 days ago

Student kealy sage started the course Course Status

student started course course status 4 weeks, 4 days ago

Student lavern gunner started the course Course Status

sorry, there was no mentions event found. please try a different filter

sorry, there was no favourites event found. please try a different filter