ยินดีต้อนรับ

ล็อกอิน

คู่มือวิธีใช้งานสำหรับติวเตอร์

คู่มือวิธีใช้งานสำหรับติวเตอร์

อันดับแรกก่อนที่จะทำการเพิ่มคอร์สเพื่อให้นักเรียนได้ทำการค้นหานั้น ผู้ใช้งานที่ต้องการสมัครเป็นติวเตอร์จำเป็นจะต้องกรอกข้อมูลต่างๆ เช่น ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการสอน และบัตรประกาศนียบัตรหรือรางวัลต่างๆ ที่ได้รับ และอัพโหลดเอกสารที่จำเป็น เพื่อเป็นข้อมูลให้นักเรียนได้ตัดสินใจในการเลือกติวเตอร์ที่จะเรียนด้วย

หลังจากกรอกข้อมูลและอัพโหลดเอกสารแล้ว ในระหว่างที่รอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารผู้ใช้งานที่สมัครเป็นติวเตอร์สามารถที่จะทำการเพิ่ม/แก้ไขคอร์สที่ต้องการสอนได้ทันที

หลังจากที่ติวเตอร์ได้เพิ่มคอร์สและสถานที่สอนเรียบร้อยแล้ว หากมีนักเรียนที่ต้องการเรียนคอร์สที่ติวเตอร์ได้เพิ่มไว้ในระบบ ระบบจะส่ง SMS แจ้งไปยังติวเตอร์ว่ามีนักเรียนสนใจต้องการเรียนคอร์สนั้นๆ ซึ่งติวเตอร์จะต้องทำการ "ยืนยันรับงานสอน" ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้

หลังจากที่ติวเตอร์สอนเสร็จในแต่ละครั้ง ติวเตอร์จะต้องทำการ "ขอรีวิว" เพื่อให้นักเรียนทำการประเมินการสอนและระบบชำระค่าสอนให้แก่ติวเตอร์ ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้

หากติวเตอร์ต้องการถอนเงินจาก Wallet เข้าบัญชีธนาคารที่ได้แจ้งไว้ สามารถจัดการได้โดยส่งคำสั่ง "ขอถอนเงิน" ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้

ติวเตอร์สามารถส่งคำสั่ง "ขอถอนเงิน" ได้ทุกวัน วันละ 2 รอบ ดังนี้