ยินดีต้อนรับ

ล็อกอิน

นโยบายการคืนเงิน (Refund Policy)

นโยบายการคืนเงิน (Refund Policy)

เราอยากให้การเรียนการสอนทุกครั้งสิ้นสุดลงด้วยความพึงพอใจทั้งสองฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นการได้รับความรู้ความเข้าใจตรงตามที่ผู้เรียนต้องการ หรือค่าสอนที่ผู้สอนต้องการ แต่เราก็เข้าใจว่าในบางกรณี ปัญหาอาจเกิดขึ้นจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง และจำเป็นต้องได้รับการแก้ปัญหา หรือยกเลิกการเรียนการสอนเมื่อจำเป็น

ในกรณีที่มีปัญหาเกิดขึ้นผู้ใช้งานสามารถพิจารณาจากกรณีต่างๆ ด้านล่างเพื่อดูแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว หรือผู้เรียนและผู้สอนสามารตกลงหาทางแก้ไขตามที่ทั้งสองฝ่ายพอใจและแจ้งให้ TutorMatch ทราบเพื่อดำเนินการแก้ไขตามที่ทั้งสองฝ่ายต้องการได้

ปัญหาที่เกิดขึ้นก่อนทำการเรียนการสอน

หลังจากที่ผู้เรียนได้ชำระค่าเรียนเรียนแก่ผู้ให้บริการเรียบร้อยแล้ว ถ้าหากผู้สอนไม่สามารถทำการสอนได้ ทางผู้บริการจะคืนเงินค่าเรียนทั้งหมดให้แก่ผู้เรียนเต็มจำนวน ภายใน 7 วัน ทั้งนี้ไม่รวมค่าธรรมเนียมการใช้งานระบบ 50 บาท

ปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างทำการเรียนการสอน

กรณีผู้สอนไม่สามารถทำการสอนต่อได้จนจบคอร์ส ผู้ให้บริการจะคืนเงินให้แก่ผู้เรียนโดยจะคืนให้บางส่วน โดยคำนวณจากจำนวนครั้งคงเหลือที่ผู้เรียนยังไม่ได้เรียน ตัวอย่างเช่น ค่าสอนครั้งละ 500.00 บาท จำนวนครั้งที่สอน 10 ครั้ง ยอดรวมค่าสอนทั้งสิ้น 5,000.00 บาท ผู้เรียนได้เรียนไปแล้วทั้งหมด 2 ครั้ง ดังนั้น ทางผู้ให้บริการจะคืนเงินให้แก่ผู้เรียนจำนวนทั้งสิ้น 4,000.00 บาท

กรณีผู้เรียนต้องการยกเลิกการเรียน ผู้ให้บริการจะคืนเงินให้แก่ผู้เรียนโดยจะคืนให้บางส่วน โดยคำนวณจากจำนวนครั้งคงเหลือที่ผู้เรียนยังไม่ได้เรียนและหักค่าธรรมเนียมการใช้ระบบ 25% จากยอดจำนวนครั้งคงเหลือ ตัวอย่างเช่น ค่าสอนครั้งละ 500.00 บาท จำนวนครั้งที่สอน 10 ครั้ง ยอดรวมค่าสอนทั้งสิ้น 5,000.00 บาท ผู้เรียนได้เรียนไปแล้วทั้งหมด 2 ครั้งและต้องการยกเลิกการเรียน ทางผู้ให้บริการจะคืนเงินให้แก่ผู้เรียนจำนวนสิ้น 3,750.00 บาท

สุดท้ายนี้ ความตั้งใจสูงสุดของเราคือความพึงพอใจของทุกฝ่าย เพราะฉะนั้น หากคุณมีปัญหา หรือคำถามอะไรที่ทำให้การใช้บริการบน TutorMatch สะดวกขึ้น คุณสามารถติดต่อเราผ่านช่องทางใดก็ได้ที่ท่านสะดวก เรายินดีให้ความช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาทุกอย่างที่คุณพบเจอ เพื่อให้ประสบการณ์ใช้งาน TutorMatch เป็นไปด้วยความพึงพอใจ ไม่ว่าจะได้รับผลงานที่ตัวเองต้องการในราคาที่เหมาะสม หรือการได้รับค่าตอบแทนที่ตัวคุณเองต้องการจริงๆ

สามารถติดต่อเราได้ที่: LINE @tutormatch (มี @ นำหน้า)