ยินดีต้อนรับ

ล็อกอิน

คู่มือวิธีใช้งานสำหรับนักเรียน

ค้นหาติวเตอร์

เมื่อเข้ามายังเว็บไซต์จะพบช่องสำหรับให้กรอกข้อมูล "ชื่อคอร์ส" และ "สถานที่เรียน" แล้วกดปุ่ม "ค้นหา" หากป้อนข้อมูลตรงกับข้อมูลที่มีอยู่ในฐานข้อมูล ระบบจะทำการลิสต์รายชื่อคอร์สมาแสดงยังหน้าเว็บ

หมายเหตุ "ชื่อคอร์ส" สามารถกรอกข้อมูลได้พร้อมกันหลายๆ คำ เช่น คณิตศาสตร์ คณิต เลข แมท math เป็นต้น

หมายเหตุ "สถานที่เรียน" สามารถกรอกข้อมูลได้พร้อมกันหลายๆ แห่ง เช่น สยาม อนุสาวรีย์ มาบุญครอง เป็นต้น