ยินดีต้อนรับ

ล็อกอิน

รายละเอียดคอร์ส

ฟิสิกส์ ม.ปลาย

ฟิสิกส์ ม.ปลาย 400 ฿

ระยะเวลาเรียน: ครั้งล่ะ 2 ชม. 10 ครั้ง

เนื้อหาเป็นไปตามหนังสือวิชาฟิสิกส์ในหลักสูตร ม.ปลาย สามารถสอนเพื่อหลายจุดประสงค์ ทั้งทำเกรดและเตรียมสอบตามสนามต่างๆ น้องๆ ที่มีพื้นฐานอ่อนมากแค่ไหนก็สามารถสอนให้ได้ รูปแบบการสอน เน้นเนื้อหาตามที่กำลังเรียนอยู่จริง สอนด้วยภาษาแบบชาวบ้านเพื่อให้เกิดความเข้าใจได้ง่ายและเร็วที่สุด หมายเหตุ สำหรับเอกสารประกอบการเรียนการสอนนั้น ผู้เรียนจะเตรียมมาเองหรือจะให้ผู้สอนเตรียมมาให้ โปรดแจ้งให้ทราบทุกครั้ง  • หัวข้อต่างๆ ที่สอน
  • กลศาสตร์ บทนำและการนับ, การเคลื่อนที่แนวตรง, กฎของนิวตัน, สมดุลกล, งานและพลังงาน, โมเมนตัม, การเคลื่อนที่วิถีโค้ง(Projectile), การเคลื่อนที่แบบวงกลมและดวงดาว, การเคลื่อนที่ซิมเปิลฮาร์มอนิก, การเคลื่อนที่แบบหมุน
  • คลื่น คลื่น, เสียง, แสง
  • สมบัติสาร แก๊สและทฤษฎีจลน์, ของแข็ง ของเหลว และของไหล
  • ไฟฟ้า ไฟฟ้าสถิต, ไฟฟ้ากระแสงตรง, แม่เหล็กไฟฟ้า(ไฟฟ้าเหนี่ยวนำ), ไฟฟ้ากระแสสลับ
  • ฟิสิกส์แผนใหม่ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า, แสงเชิงฟิสิกส์(แสงกายภาพ), ฟิสิกส์อะตอม, ฟิสิกส์นิวเคลียร์