ยินดีต้อนรับ

ล็อกอิน

รายละเอียดคอร์ส

ภาษาจีน

ภาษาจีน 350 ฿

ระยะเวลาเรียน: ครั้งล่ะ 2 ชม. 5 ครั้ง

ภาษาจีน นักเรียน-บุคคลทั่วไป ประถม มัธยม เพิ่มเกรด HSK 1-4