ยินดีต้อนรับ

ล็อกอิน

รายละเอียดคอร์ส

ฟิสิกส์ ม.ต้น

ฟิสิกส์ ม.ต้น 400 ฿

ระยะเวลาเรียน: ครั้งล่ะ 2 ชม. 10 ครั้ง

เนื้อหาเป็นไปตามหนังสือวิชาฟิสิกส์ ทั้งในหลักสูตร ม.ต้น สามารถสอนเพื่อหลายจุดประสงค์ ทั้งทำเกรดและเตรียมสอบตามสนามต่างๆ น้องๆ ที่มีพื้นฐานอ่อนมากแค่ไหนก็สามารถสอนให้ได้ รูปแบบการสอน เน้นเนื้อหาตามที่กำลังเรียนอยู่จริง สอนด้วยภาษาแบบชาวบ้านเพื่อให้เกิดความเข้าใจได้ง่ายและเร็วที่สุด หมายเหตุ สำหรับเอกสารประกอบการเรียนการสอนนั้น ผู้เรียนจะเตรียมมาเองหรือจะให้ผู้สอนเตรียมมาให้ โปรดแจ้งให้ทราบทุกครั้ง