ยินดีต้อนรับ

ล็อกอิน

รายละเอียดคอร์ส

พื้นฐานสถาปัตย์ / ศิลปะทั่วไป

พื้นฐานสถาปัตย์ / ศิลปะทั่วไป 350 ฿

ระยะเวลาเรียน: ครั้งล่ะ 2 ชม. 10 ครั้ง

สอนตั้งแต่พื้นฐานการวาดเส้น จัดองค์ประกอบรูปแบบต่างๆ ทำโจทย์