ยินดีต้อนรับ

ล็อกอิน

รายละเอียดคอร์ส

ฟิสิกส์

ฟิสิกส์ 250 ฿

ระยะเวลาเรียน: ครั้งล่ะ 2 ชม. 10 ครั้ง

สอนคณิต ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์ ทุกระดับชั้น สนุก เข้าใจได้ง่าย