ยินดีต้อนรับ

ล็อกอิน

รายละเอียดคอร์ส

IELTs 6.0+

IELTs 6.0+ 400 ฿

ระยะเวลาเรียน: ครั้งล่ะ 2 ชม. 15 ครั้ง

สำหรับนักเรียนที่มีพื้นฐานด้านภาษาอยู่บ้างแล้ว ต้องการเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษ หรือต้องการไปสอบเพิ่อเพิ่มคะแนนต่างๆ เรียนรู้เทคนิค ความใจเย็น และสิ่งทีี่ควรรู้