ยินดีต้อนรับ

ล็อกอิน

รายละเอียดคอร์ส

ภาษาไทย ระดับประถมศึกษา

ภาษาไทย ระดับประถมศึกษา 500 ฿

ระยะเวลาเรียน: ครั้งล่ะ 2 ชม. 10 ครั้ง

สอนภาษาเน้นทบทวนบ่อยๆ พี่คอยจี้ถาม ย้ำถาม น้องจำได้แน่นอนค่ะ เรียนสบายๆ ไม่เครียด เป็นกันเอง ฝึกทักษะทุกด้าน ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน มีเทคนิคต่างๆให้ผู้เรียน ช่วยทวนให้จนกว่าจะแม่น