ยินดีต้อนรับ

ล็อกอิน

รายละเอียดคอร์ส

O-net ม.3

O-net ม.3 380 ฿

ระยะเวลาเรียน: ครั้งล่ะ 2 ชม. 15 ครั้ง

คอร์ส : ติวเนื้อหา Onet ทุกระดับชั้น สำหรับ : น้องๆระดับมัธยมทุกคนคนอยากจะเพิ่มคะแนนโอเนตให้กับตัวเอง หรือน้องๆที่ต้องการนำคะแนนโอเนตไปใช้สอบเข้า เนื้อหา : สรุปเนื้อหาพื้นฐานทั้งหมด สอนอย่างเข้มข้น เน้นทำความเข้าใจ และมีเทคนิคต่างๆ เพื่อทำให้น้องๆทำโจทย์ได้ง่ายและเร็วขึ้น รวมไปถึงฝึกโจทย์ง่าย-ยาก เพื่อให้น้องๆ พร้อมกับการสอบทุกรูปแบบ