ยินดีต้อนรับ

ล็อกอิน

รายละเอียดคอร์ส

เคมี ม.ปลาย

เคมี ม.ปลาย 250 ฿

ระยะเวลาเรียน: ครั้งล่ะ 2 ชม. 10 ครั้ง

เน้นเนื้อหาตามบทเรียน และโจทย์เสริมเพิ่มความเข้าใจ และทบทวนความรู้ในเรื่องนั้นๆ