ยินดีต้อนรับ

ล็อกอิน

รายละเอียดคอร์ส

ภาษาเกาหลี

ภาษาเกาหลี 300 ฿

ระยะเวลาเรียน: ครั้งล่ะ 2 ชม. 10 ครั้ง

ภาษาเกาหลีพื้นฐาน หลักไวยากรณ์เบื้องต้น ติวข้อสอบ TOPIK ภาษาเกาหลีเบื้องต้นถึงระดับกลางสำหรับผู้ที่สนใจนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน หรือเตรียมตัวก่อนไปเรียนต่อที่เกาหลีใต้