ยินดีต้อนรับ

ล็อกอิน

รายละเอียดคอร์ส

ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนระดับชั้นป.1-ม.3

ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนระดับชั้นป.1-ม.3 250 ฿

ระยะเวลาเรียน: ครั้งล่ะ 2 ชม. 10 ครั้ง

สอนภาษาอังกฤษทั้งGrammar และ Conversation เน้นความเข้าใจ ไม่ใช่ท่องจำ