ยินดีต้อนรับ

ล็อกอิน

สมัครเรียน

คอร์ส จำนวนผู้เรียน จำนวนครั้งที่เรียน อัตราค่าเรียนต่อชั่วโมง จำนวนเงิน
ภาษาจีน ภาษาจีน
ผู้สอน : พรพรรณ ฉิมหนองรี
5
฿ 350.00 ฿ 1,750.00

สรุปรายละเอียดค่าสมัครเรียน

ค่าเรียน ฿ 1,750.00
ค่าธรรมเนียมการใช้ระบบ ฿ 50.00
รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น ฿ 1,800.00